Om Østerbro

Østerbro er en administrativ bydel i København med 76.402 indbyggere (2016). Bydelens areal er 8,74 km2 og befolkningstætheden på 8.116 indbyggere pr. km2. Dog indgår for eksempel Fælledparken i arealet. I de beboede dele er befolkningstætheden langt højere. Østerbro udgør den nordøstligste bydel i Københavns Kommune og rummer ca. tolv procent af kommunens 632.340 indbyggere (2020). Den administrative bydel Østerbro blev etableret pr. 1. januar 2007 ved at Indre Østerbro og Ydre Østerbro blev lagt sammen til én bydel.

''Bro'' er en gammel betegnelse for en brolagt vej. Ordet Øster- kommer af, at stenbroen lå lige ud for den gamle byport Østerport, der i middelalderen var placeret for enden af Østergade i det indre København. Under Christian 4.´s store nordlige udvidelse af byen kom den nye Østerport i 1647 til at ligge for enden af Rigensgade. I 1708 blev der bygget en ny Østerport cirka der hvor den nuværende Østerport station ligger.

Nordhavnen/Frihavnen der traditionelt har været en del af Østerbro bliver i disse år (2015-2020) kraftigt udbygget bl.a. med nye opfyldte arealer i Øresund. Nordhavn har fået sit eget postnummer; 2150, hvor det før var 2100 som resten af Østerbro.

Læs evt. nærmere om Østerbro hos Wikipedia.